PREDISPITNI TEST Iz prometnih i sigurnosnih pravila za kategoriju A I B

O simulacijskim ispitima

Ova simulacija ispita je izrađena prema originalnim predispitnim testovima i najvećim dijelom se ne razlikuje od njih. Međutim, postoje neki djelovi ispita koji su morali biti izmjenjeni zbog tehničke naravi računala.
Za izradu ovih online simulacijskih ispita koristili smo predispitne testove koje je izvorno pripremio HAK (Hrvatski autoklub), a primjerke takvih testova možete kupiti u HAK-u, u Draškovićevoj 46.

Upute za rješavanje ispita

Pred vama se nalazi test s ukupno 38 pitanja. Pitanja mogu imati jedan ili više točnih odgovora! Za rješavanje testa imate na raspolaganju 60 minuta. Vaša zadaća je da svako pitanje pročitate i odlučite koji je odgovor od ponuđenih točan. Na pitanje se odgovara klikom miša na polje s lijeve strane svakog pitanja kao u ovom primjeru :
 

Koji razmak je vozač dužan držati kada se kreće iza drugog vozila ?
 
ili se na pojedina pitanja odgovara s upisom brojke prema slijedećem primjeru pitanja:
 
Vozite motocikl cestom izvan naselja. Kojom najvećom brzinom smijete voziti?
 
Po završetku rješavanja testa, kliknut ćete na gumb "vidi rezultat". Slijedeće što ćete vidjeti je kompletna statistika vašeg rješavanog testa na temelju koje ćete znati jeste li zadovoljili na predispitnom testu.
Ako želite vidjeti točne odgovore na pitanja iz testa, to možete učiniti klikom na gumb "točni odgovori" koji se nalazi upravo na stranici gdje i statistika vašeg testa.
Ako ste uspješno svladali program i rješili ovaj predispitni test, možete pristupiti službenom ispitu. U slučaju da niste zadovoljili na ovom predispitnom testu, ne prijavljujte se za ispit, već ponovite gradivo i utvrdite svoje znanje koristeći dopunsku nastavu.
 
Kriterij za ocjenjivanje

Test je vrednovan sa 120 bodova. Za svako pitanje u testu predviđen je određen broj bodova u desnom stupcu. Pitanje na koje kandidat nije odgovorio ili je netočno odgovorio ili je djelomično odgovorio, biti će označeno kao netočno. Kandidat je na predispitu zadovoljio, ako je postigao najmanje 90% bodova od ukupno mogućih.

 
Napomene
Simulacija je predviđena za on-line rješavanje, te Vam strogo preporučujemo da se ne odspajate s Interneta prilikom rješavanja ispita i pregleda rezultata (statistika),  kako bi izbjegli eventualne pogreške prilikom serverske obrade testa.
 
       
Ako ste pročitali upute kliknite . . . . . . Rješavanje

Izlaz. . . . . . .

Naslovnica